Списък на файловете в пакета default-jdk в bookworm, архитектура mipsel

/usr/share/doc/default-jdk