Filförteckning för paketet default-jdk i bookworm för arkitekturen mipsel

/usr/share/doc/default-jdk