Списък на файловете в пакета default-jdk-headless в bookworm, архитектура mipsel

/usr/share/doc/default-jdk-headless