Filförteckning för paketet default-jdk-headless i bookworm för arkitekturen mipsel

/usr/share/doc/default-jdk-headless