all options
buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  trixie  ] [  sid  ] [  experimental  ]
[ Source: texlive-base  ]

Package: texlive-latex-base (2022.20230122-3)

Links for texlive-latex-base

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package texlive-base:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

TeX Live - grundlæggende LaTeX-pakker

Disse pakker er enten krævet af LaTeX-holdets kerne, eller meget bredt brugt og stærkt anbefalet i praksis.

Denne pakke indeholder de følgende CTAN-pakker:

ae - Virtuelle skrifttyper for T1-kodede CMR-skrifttyper

amscls - AMS-dokumentklasser for LaTeX

amsmath - AMS-matematiske faciliteter for LaTeX

atbegshi -- Execute stuff at \shipout time

atveryend -- Hooks at the very end of a document

auxhook -- Hooks for auxiliary files

babel -- Multilingual support for LaTeX, LuaLaTeX, XeLaTeX, and Plain TeX

babel-english - Babelunderstøttelse for engelsk

babelbib - Bibliografier på flere sprog

bigintcalc -- Integer calculations on very large numbers

bitset -- Handle bit-vector datatype

bookmark -- A new bookmark (outline) organization for hyperref

carlisle - David Carlisles små pakker

colortbl - Tilføj farve til LaTeX-tabeller

epstopdf-pkg -- Call epstopdf "on the fly"

etexcmds -- Avoid name clashes with e-TeX commands

fancyhdr - Omfattende kontrol af sidehoveder og fodnoter i LaTeX2e

firstaid - Førstehjælp for eksterne LaTeX-filer og pakker der kræver

           opdatering

fix2col - Tilpas forskellige egenskaber for tilstande med to kolonner

geometry - Fleksibel og komplet grænseflade for dokumentdimensioner

gettitlestring -- Clean up title references

graphics - Standard LaTeX-grafik

graphics-cfg - Eksempler på konfigurationsfiler for LaTeX-farve og grafik

grfext -- Manipulate the graphics package's list of extensions

hopatch -- Load patches for packages

hycolor -- Implements colour for packages hyperref and bookmark

hyperref - Omfattende understøttelse for hypertekst i LaTeX

intcalc -- Expandable arithmetic operations with integers

kvdefinekeys -- Define keys for use in the kvsetkeys package

kvoptions -- Key value format for package options

kvsetkeys -- Key value parser with default handler support

l3backend -- LaTeX3 backend drivers

l3kernel -- LaTeX3 programming conventions

l3packages -- High-level LaTeX3 concepts

latex - En TeX-makropakke som definerer LaTeX

latex-bin - LaTeX-kørbare filer og manualsider

latex-fonts - En samling af skrifttyper brugt i LaTeX-distributioner

latex-lab -- LaTeX laboratory

latexconfig - Konfigurationsfiler for LaTeX-relaterede formater

letltxmacro -- Let assignment for LaTeX macros

ltxcmds -- Some LaTeX kernel commands for general use

ltxmisc - Diverse LaTeX-pakker etc

mfnfss - Pakker til at opsætte oldtysk og pandoraskrifttyper i LaTeX

mptopdf - mpost til PDF, inkludering af oprindelig MetaPost-grafik

natbib - Fleksibel bibliografiunderstøttelse

oberdiek - En samling af pakker indsendt af Heiko Oberdiek

pagesel -- Select pages of a document for output

pdfescape -- Implements pdfTeX's escape features using TeX or e-TeX

pslatex - Brug PostScript-skrifter som standard

psnfss - Skriftunderstøttelse for udbredte PostScript-skrifter

pspicture - Understøttelse af PostScript-billede

refcount -- Counter operations with label references

rerunfilecheck -- Checksum based rerun checks on auxiliary files

stringenc -- Converting a string between different encodings

tools - Samlingen af LaTeX-værktøjer

uniquecounter -- Provides unlimited unique counter

url - Verbatim med URL-sensitiv linjeombrydninger

hypdoc -- Hyper extensions for doc.sty

pdftexcmds -- LuaTeX support for pdfTeX utility functions

infwarerr -- Complete set of information/warning/error message macros

Tags: Made Of: Font, HTML, Hypertext Markup Language, PDF Documents, made-of::tex, role::app-data, Role: Standalone Data, Documentation, role::program, suite::TODO, Purpose: Typesetting, Supports Format: works-with-format::pdf, works-with-format::postscript, works-with-format::tex, works-with::font, Works with: Image, works-with::image:vector, works-with::text, X Window System: Font

Other Packages Related to texlive-latex-base

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download texlive-latex-base

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 1,153.8 kB12,315.0 kB [list of files]