Списък на файловете в пакета statnews в trixie, архитектура all

/usr/bin/statnews
/usr/share/doc/statnews/NEWS.gz
/usr/share/doc/statnews/README
/usr/share/doc/statnews/TODO
/usr/share/doc/statnews/changelog.gz
/usr/share/doc/statnews/copyright
/usr/share/man/man1/statnews.1.gz