всички настройки
trixie  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Пакет-източник: gcc-14-cross (3)

Връзки за gcc-14-cross

Ресурси за Debian:

Отговорници:

Външни препратки:

Следните двоични пакети са компилирани от този пакет-източник:
cpp-14-aarch64-linux-gnu
GNU C preprocessor for aarch64-linux-gnu
cpp-14-arm-linux-gnueabihf
GNU C preprocessor for arm-linux-gnueabihf
cpp-14-i686-linux-gnu
GNU C preprocessor for i686-linux-gnu
cpp-14-powerpc64le-linux-gnu
GNU C preprocessor for powerpc64le-linux-gnu
cpp-14-riscv64-linux-gnu
GNU C preprocessor for riscv64-linux-gnu
cpp-14-s390x-linux-gnu
GNU C preprocessor for s390x-linux-gnu
cpp-14-x86-64-linux-gnu
GNU C preprocessor for x86_64-linux-gnu
g++-14-aarch64-linux-gnu
GNU C++ compiler for aarch64-linux-gnu architecture
g++-14-arm-linux-gnueabihf
GNU C++ compiler for arm-linux-gnueabihf architecture
g++-14-i686-linux-gnu
GNU C++ compiler for i686-linux-gnu architecture
g++-14-multilib-i686-linux-gnu
GNU C++ compiler (multilib support) (cross compiler for i386 architecture)
g++-14-multilib-s390x-linux-gnu
GNU C++ compiler (multilib support) (cross compiler for s390x architecture)
g++-14-multilib-x86-64-linux-gnu
GNU C++ compiler (multilib support) (cross compiler for amd64 architecture)
g++-14-powerpc64le-linux-gnu
GNU C++ compiler for powerpc64le-linux-gnu architecture
g++-14-riscv64-linux-gnu
GNU C++ compiler for riscv64-linux-gnu architecture
g++-14-s390x-linux-gnu
GNU C++ compiler for s390x-linux-gnu architecture
g++-14-x86-64-linux-gnu
GNU C++ compiler for x86_64-linux-gnu architecture
gcc-14-aarch64-linux-gnu
GNU C compiler for the aarch64-linux-gnu architecture
gcc-14-aarch64-linux-gnu-base
GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-14-arm-linux-gnueabihf
GNU C compiler for the arm-linux-gnueabihf architecture
gcc-14-arm-linux-gnueabihf-base
GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-14-cross-base
GCC, the GNU Compiler Collection (library base package)
gcc-14-i686-linux-gnu
GNU C compiler for the i686-linux-gnu architecture
gcc-14-i686-linux-gnu-base
GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-14-multilib-i686-linux-gnu
GNU C compiler (multilib support) (cross compiler for i386 architecture)
gcc-14-multilib-s390x-linux-gnu
GNU C compiler (multilib support) (cross compiler for s390x architecture)
gcc-14-multilib-x86-64-linux-gnu
GNU C compiler (multilib support) (cross compiler for amd64 architecture)
gcc-14-plugin-dev-aarch64-linux-gnu
Files for GNU GCC plugin development.
gcc-14-plugin-dev-arm-linux-gnueabihf
Files for GNU GCC plugin development.
gcc-14-plugin-dev-i686-linux-gnu
Files for GNU GCC plugin development.
gcc-14-plugin-dev-powerpc64le-linux-gnu
Files for GNU GCC plugin development.
gcc-14-plugin-dev-riscv64-linux-gnu
Files for GNU GCC plugin development.
gcc-14-plugin-dev-s390x-linux-gnu
Files for GNU GCC plugin development.
gcc-14-plugin-dev-x86-64-linux-gnu
Files for GNU GCC plugin development.
gcc-14-powerpc64le-linux-gnu
GNU C compiler for the powerpc64le-linux-gnu architecture
gcc-14-powerpc64le-linux-gnu-base
GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-14-riscv64-linux-gnu
GNU C compiler for the riscv64-linux-gnu architecture
gcc-14-riscv64-linux-gnu-base
GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-14-s390x-linux-gnu
GNU C compiler for the s390x-linux-gnu architecture
gcc-14-s390x-linux-gnu-base
GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gcc-14-x86-64-linux-gnu
GNU C compiler for the x86_64-linux-gnu architecture
gcc-14-x86-64-linux-gnu-base
GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
gccgo-14-aarch64-linux-gnu
GNU Go compiler for the aarch64-linux-gnu architecture
gccgo-14-arm-linux-gnueabihf
GNU Go compiler for the arm-linux-gnueabihf architecture
gccgo-14-i686-linux-gnu
GNU Go compiler for the i686-linux-gnu architecture
gccgo-14-multilib-i686-linux-gnu
GNU Go compiler (multilib support) (cross compiler for i386 architecture)
gccgo-14-multilib-s390x-linux-gnu
GNU Go compiler (multilib support) (cross compiler for s390x architecture)
gccgo-14-multilib-x86-64-linux-gnu
GNU Go compiler (multilib support) (cross compiler for amd64 architecture)
gccgo-14-powerpc64le-linux-gnu
GNU Go compiler for the powerpc64le-linux-gnu architecture
gccgo-14-riscv64-linux-gnu
GNU Go compiler for the riscv64-linux-gnu architecture
gccgo-14-s390x-linux-gnu
GNU Go compiler for the s390x-linux-gnu architecture
gccgo-14-x86-64-linux-gnu
GNU Go compiler for the x86_64-linux-gnu architecture
gccrs-14-aarch64-linux-gnu
GNU Rust compiler for the aarch64-linux-gnu architecture
gccrs-14-arm-linux-gnueabihf
GNU Rust compiler for the arm-linux-gnueabihf architecture
gccrs-14-i686-linux-gnu
GNU Rust compiler for the i686-linux-gnu architecture
gccrs-14-powerpc64le-linux-gnu
GNU Rust compiler for the powerpc64le-linux-gnu architecture
gccrs-14-riscv64-linux-gnu
GNU Rust compiler for the riscv64-linux-gnu architecture
gccrs-14-s390x-linux-gnu
GNU Rust compiler for the s390x-linux-gnu architecture
gccrs-14-x86-64-linux-gnu
GNU Rust compiler for the x86_64-linux-gnu architecture
gdc-14-aarch64-linux-gnu
GNU D compiler (version 2) for the aarch64-linux-gnu architecture
gdc-14-arm-linux-gnueabihf
GNU D compiler (version 2) for the arm-linux-gnueabihf architecture
gdc-14-i686-linux-gnu
GNU D compiler (version 2) for the i686-linux-gnu architecture
gdc-14-multilib-i686-linux-gnu
GNU D compiler (version 2, multilib support) (cross compiler for i386 architecture)
gdc-14-multilib-s390x-linux-gnu
GNU D compiler (version 2, multilib support) (cross compiler for s390x architecture)
gdc-14-multilib-x86-64-linux-gnu
GNU D compiler (version 2, multilib support) (cross compiler for amd64 architecture)
gdc-14-powerpc64le-linux-gnu
GNU D compiler (version 2) for the powerpc64le-linux-gnu architecture
gdc-14-riscv64-linux-gnu
GNU D compiler (version 2) for the riscv64-linux-gnu architecture
gdc-14-s390x-linux-gnu
GNU D compiler (version 2) for the s390x-linux-gnu architecture
gdc-14-x86-64-linux-gnu
GNU D compiler (version 2) for the x86_64-linux-gnu architecture
gfortran-14-aarch64-linux-gnu
GNU Fortran compiler for the aarch64-linux-gnu architecture
gfortran-14-arm-linux-gnueabihf
GNU Fortran compiler for the arm-linux-gnueabihf architecture
gfortran-14-i686-linux-gnu
GNU Fortran compiler for the i686-linux-gnu architecture
gfortran-14-multilib-i686-linux-gnu
GNU Fortran compiler (multilib support) (cross compiler for i386 architecture)
gfortran-14-multilib-s390x-linux-gnu
GNU Fortran compiler (multilib support) (cross compiler for s390x architecture)
gfortran-14-multilib-x86-64-linux-gnu
GNU Fortran compiler (multilib support) (cross compiler for amd64 architecture)
gfortran-14-powerpc64le-linux-gnu
GNU Fortran compiler for the powerpc64le-linux-gnu architecture
gfortran-14-riscv64-linux-gnu
GNU Fortran compiler for the riscv64-linux-gnu architecture
gfortran-14-s390x-linux-gnu
GNU Fortran compiler for the s390x-linux-gnu architecture
gfortran-14-x86-64-linux-gnu
GNU Fortran compiler for the x86_64-linux-gnu architecture
gm2-14-aarch64-linux-gnu
GNU Modula-2 compiler for the aarch64-linux-gnu architecture
gm2-14-arm-linux-gnueabihf
GNU Modula-2 compiler for the arm-linux-gnueabihf architecture
gm2-14-i686-linux-gnu
GNU Modula-2 compiler for the i686-linux-gnu architecture
gm2-14-powerpc64le-linux-gnu
GNU Modula-2 compiler for the powerpc64le-linux-gnu architecture
gm2-14-riscv64-linux-gnu
GNU Modula-2 compiler for the riscv64-linux-gnu architecture
gm2-14-s390x-linux-gnu
GNU Modula-2 compiler for the s390x-linux-gnu architecture
gm2-14-x86-64-linux-gnu
GNU Modula-2 compiler for the x86_64-linux-gnu architecture
gnat-14-aarch64-linux-gnu
GNU Ada compiler for the aarch64-linux-gnu architecture
gnat-14-arm-linux-gnueabihf
GNU Ada compiler for the arm-linux-gnueabihf architecture
gnat-14-i686-linux-gnu
GNU Ada compiler for the i686-linux-gnu architecture
gnat-14-powerpc64le-linux-gnu
GNU Ada compiler for the powerpc64le-linux-gnu architecture
gnat-14-riscv64-linux-gnu
GNU Ada compiler for the riscv64-linux-gnu architecture
gnat-14-s390x-linux-gnu
GNU Ada compiler for the s390x-linux-gnu architecture
gnat-14-x86-64-linux-gnu
GNU Ada compiler for the x86_64-linux-gnu architecture
gobjc++-14-aarch64-linux-gnu
GNU Objective-C++ compiler for the aarch64-linux-gnu architecture
gobjc++-14-arm-linux-gnueabihf
GNU Objective-C++ compiler for the arm-linux-gnueabihf architecture
gobjc++-14-i686-linux-gnu
GNU Objective-C++ compiler for the i686-linux-gnu architecture
gobjc++-14-multilib-i686-linux-gnu
GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-14-multilib-s390x-linux-gnu
GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-14-multilib-x86-64-linux-gnu
GNU Objective-C++ compiler (multilib support)
gobjc++-14-powerpc64le-linux-gnu
GNU Objective-C++ compiler for the powerpc64le-linux-gnu architecture
gobjc++-14-riscv64-linux-gnu
GNU Objective-C++ compiler for the riscv64-linux-gnu architecture
gobjc++-14-s390x-linux-gnu
GNU Objective-C++ compiler for the s390x-linux-gnu architecture
gobjc++-14-x86-64-linux-gnu
GNU Objective-C++ compiler for the x86_64-linux-gnu architecture
gobjc-14-aarch64-linux-gnu
GNU Objective-C compiler for the aarch64-linux-gnu architecture
gobjc-14-arm-linux-gnueabihf
GNU Objective-C compiler for the arm-linux-gnueabihf architecture
gobjc-14-i686-linux-gnu
GNU Objective-C compiler for the i686-linux-gnu architecture
gobjc-14-multilib-i686-linux-gnu
GNU Objective-C compiler (multilib support) (cross compiler for i386 architecture)
gobjc-14-multilib-s390x-linux-gnu
GNU Objective-C compiler (multilib support) (cross compiler for s390x architecture)
gobjc-14-multilib-x86-64-linux-gnu
GNU Objective-C compiler (multilib support) (cross compiler for amd64 architecture)
gobjc-14-powerpc64le-linux-gnu
GNU Objective-C compiler for the powerpc64le-linux-gnu architecture
gobjc-14-riscv64-linux-gnu
GNU Objective-C compiler for the riscv64-linux-gnu architecture
gobjc-14-s390x-linux-gnu
GNU Objective-C compiler for the s390x-linux-gnu architecture
gobjc-14-x86-64-linux-gnu
GNU Objective-C compiler for the x86_64-linux-gnu architecture
lib32asan8-amd64-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32asan8-s390x-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (32bit)
lib32atomic1-amd64-cross
support library providing __atomic built-in functions (32bit)
lib32atomic1-s390x-cross
support library providing __atomic built-in functions (32bit)
lib32gcc-14-dev-amd64-cross
GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-14-dev-s390x-cross
GCC support library (32 bit development files)
lib32gcc-s1-amd64-cross
GCC support library (32 bit Version)
lib32gcc-s1-s390x-cross
GCC support library (32 bit Version)
lib32gfortran-14-dev-amd64-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran-14-dev-s390x-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (32bit development files)
lib32gfortran5-amd64-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32gfortran5-s390x-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (32bit)
lib32go-14-dev-amd64-cross
Runtime library for GNU Go applications (32bit development files)
lib32go-14-dev-s390x-cross
Runtime library for GNU Go applications (32bit development files)
lib32go42-amd64-cross
Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32go42-s390x-cross
Runtime library for GNU Go applications (32bit)
lib32gomp1-amd64-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library (32bit)
lib32gomp1-s390x-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library (32bit)
lib32gphobos-14-dev-amd64-cross
Phobos D standard library (32bit development files)
lib32gphobos-14-dev-s390x-cross
Phobos D standard library (32bit development files)
lib32gphobos5-amd64-cross
Phobos D standard library (runtime library)
lib32gphobos5-s390x-cross
Phobos D standard library (runtime library)
lib32itm1-amd64-cross
GNU Transactional Memory Library (32bit)
lib32itm1-s390x-cross
GNU Transactional Memory Library (32bit)
lib32objc-14-dev-amd64-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc-14-dev-s390x-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit development files)
lib32objc4-amd64-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit)
lib32objc4-s390x-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (32bit)
lib32quadmath0-amd64-cross
GCC Quad-Precision Math Library (32bit)
lib32stdc++-14-dev-amd64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (amd64
lib32stdc++-14-dev-s390x-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (s390x
lib32stdc++6-amd64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (32 bit Version)
lib32stdc++6-s390x-cross
GNU Standard C++ Library v3 (32 bit Version)
lib32ubsan1-amd64-cross
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32bit)
lib32ubsan1-s390x-cross
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (32bit)
lib64asan8-i386-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (64bit)
lib64atomic1-i386-cross
support library providing __atomic built-in functions (64bit)
lib64gcc-14-dev-i386-cross
GCC support library (64bit development files)
lib64gcc-s1-i386-cross
GCC support library (i386) (64bit)
lib64gfortran-14-dev-i386-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (64bit development files)
lib64gfortran5-i386-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (64bit)
lib64go-14-dev-i386-cross
Runtime library for GNU Go applications (64bit development files)
lib64go42-i386-cross
Runtime library for GNU Go applications (64bit)
lib64gomp1-i386-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library (64bit)
lib64gphobos-14-dev-i386-cross
Phobos D standard library (64bit development files)
lib64gphobos5-i386-cross
Phobos D standard library (runtime library)
lib64itm1-i386-cross
GNU Transactional Memory Library (64bit)
lib64objc-14-dev-i386-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit development files)
lib64objc4-i386-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (64bit)
lib64quadmath0-i386-cross
GCC Quad-Precision Math Library (64bit)
lib64stdc++-14-dev-i386-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (i386)
lib64stdc++6-i386-cross
GNU Standard C++ Library v3 (i386) (64bit)
lib64ubsan1-i386-cross
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (64bit)
libasan8-amd64-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan8-arm64-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan8-armhf-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan8-i386-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan8-ppc64el-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan8-riscv64-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libasan8-s390x-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libatomic1-amd64-cross
support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-arm64-cross
support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-armhf-cross
support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-i386-cross
support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-ppc64el-cross
support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-riscv64-cross
support library providing __atomic built-in functions
libatomic1-s390x-cross
support library providing __atomic built-in functions
libgcc-14-dev-amd64-cross
GCC support library (development files)
libgcc-14-dev-arm64-cross
GCC support library (development files)
libgcc-14-dev-armhf-cross
GCC support library (development files)
libgcc-14-dev-i386-cross
GCC support library (development files)
libgcc-14-dev-ppc64el-cross
GCC support library (development files)
libgcc-14-dev-riscv64-cross
GCC support library (development files)
libgcc-14-dev-s390x-cross
GCC support library (development files)
libgcc-s1-amd64-cross
GCC support library (amd64)
libgcc-s1-arm64-cross
GCC support library (arm64)
libgcc-s1-armhf-cross
GCC support library (armhf)
libgcc-s1-i386-cross
GCC support library (i386)
libgcc-s1-ppc64el-cross
GCC support library (ppc64el)
libgcc-s1-riscv64-cross
GCC support library (riscv64)
libgcc-s1-s390x-cross
GCC support library (s390x)
libgfortran-14-dev-amd64-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-14-dev-arm64-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-14-dev-armhf-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-14-dev-i386-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-14-dev-ppc64el-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-14-dev-riscv64-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran-14-dev-s390x-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (development files)
libgfortran5-amd64-cross
Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-arm64-cross
Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-armhf-cross
Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-i386-cross
Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-ppc64el-cross
Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-riscv64-cross
Runtime library for GNU Fortran applications
libgfortran5-s390x-cross
Runtime library for GNU Fortran applications
libgm2-14-dev-amd64-cross
GNU Modula-2 standard library
libgm2-14-dev-arm64-cross
GNU Modula-2 standard library
libgm2-14-dev-armhf-cross
GNU Modula-2 standard library
libgm2-14-dev-i386-cross
GNU Modula-2 standard library
libgm2-14-dev-ppc64el-cross
GNU Modula-2 standard library
libgm2-14-dev-riscv64-cross
GNU Modula-2 standard library
libgm2-14-dev-s390x-cross
GNU Modula-2 standard library
libgm2-19-amd64-cross
GNU Modula-2 standard library (runtime library)
libgm2-19-arm64-cross
GNU Modula-2 standard library (runtime library)
libgm2-19-armhf-cross
GNU Modula-2 standard library (runtime library)
libgm2-19-i386-cross
GNU Modula-2 standard library (runtime library)
libgm2-19-ppc64el-cross
GNU Modula-2 standard library (runtime library)
libgm2-19-riscv64-cross
GNU Modula-2 standard library (runtime library)
libgm2-19-s390x-cross
GNU Modula-2 standard library (runtime library)
libgnat-14-amd64-cross
runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-14-arm64-cross
runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-14-armhf-cross
runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-14-i386-cross
runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-14-ppc64el-cross
runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-14-riscv64-cross
runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgnat-14-s390x-cross
runtime for applications compiled with GNAT (shared library)
libgo-14-dev-amd64-cross
Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-14-dev-arm64-cross
Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-14-dev-armhf-cross
Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-14-dev-i386-cross
Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-14-dev-ppc64el-cross
Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-14-dev-riscv64-cross
Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo-14-dev-s390x-cross
Runtime library for GNU Go applications (development files)
libgo42-amd64-cross
Runtime library for GNU Go applications
libgo42-arm64-cross
Runtime library for GNU Go applications
libgo42-armhf-cross
Runtime library for GNU Go applications
libgo42-i386-cross
Runtime library for GNU Go applications
libgo42-ppc64el-cross
Runtime library for GNU Go applications
libgo42-riscv64-cross
Runtime library for GNU Go applications
libgo42-s390x-cross
Runtime library for GNU Go applications
libgomp1-amd64-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-arm64-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-armhf-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-i386-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-ppc64el-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-riscv64-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library
libgomp1-s390x-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library
libgphobos-14-dev-amd64-cross
Phobos D standard library
libgphobos-14-dev-arm64-cross
Phobos D standard library
libgphobos-14-dev-armhf-cross
Phobos D standard library
libgphobos-14-dev-i386-cross
Phobos D standard library
libgphobos-14-dev-ppc64el-cross
Phobos D standard library
libgphobos-14-dev-riscv64-cross
Phobos D standard library
libgphobos-14-dev-s390x-cross
Phobos D standard library
libgphobos5-amd64-cross
Phobos D standard library (runtime library)
libgphobos5-arm64-cross
Phobos D standard library (runtime library)
libgphobos5-armhf-cross
Phobos D standard library (runtime library)
libgphobos5-i386-cross
Phobos D standard library (runtime library)
libgphobos5-ppc64el-cross
Phobos D standard library (runtime library)
libgphobos5-riscv64-cross
Phobos D standard library (runtime library)
libgphobos5-s390x-cross
Phobos D standard library (runtime library)
libhwasan0-amd64-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libhwasan0-arm64-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector
libitm1-amd64-cross
GNU Transactional Memory Library
libitm1-arm64-cross
GNU Transactional Memory Library
libitm1-i386-cross
GNU Transactional Memory Library
libitm1-ppc64el-cross
GNU Transactional Memory Library
libitm1-s390x-cross
GNU Transactional Memory Library
liblsan0-amd64-cross
LeakSanitizer -- a memory leak detector (runtime)
liblsan0-arm64-cross
LeakSanitizer -- a memory leak detector (runtime)
liblsan0-ppc64el-cross
LeakSanitizer -- a memory leak detector (runtime)
liblsan0-riscv64-cross
LeakSanitizer -- a memory leak detector (runtime)
libobjc-14-dev-amd64-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-14-dev-arm64-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-14-dev-armhf-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-14-dev-i386-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-14-dev-ppc64el-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-14-dev-riscv64-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc-14-dev-s390x-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (development files)
libobjc4-amd64-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-arm64-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-armhf-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-i386-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-ppc64el-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-riscv64-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications
libobjc4-s390x-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications
libquadmath0-amd64-cross
GCC Quad-Precision Math Library
libquadmath0-i386-cross
GCC Quad-Precision Math Library
libquadmath0-ppc64el-cross
GCC Quad-Precision Math Library
libstdc++-14-dev-amd64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (amd64)
libstdc++-14-dev-arm64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (arm64)
libstdc++-14-dev-armhf-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (armhf)
libstdc++-14-dev-i386-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (i386)
libstdc++-14-dev-ppc64el-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (ppc64el)
libstdc++-14-dev-riscv64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (riscv64)
libstdc++-14-dev-s390x-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (s390x)
libstdc++-14-pic-amd64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (amd64)
libstdc++-14-pic-arm64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (arm64)
libstdc++-14-pic-armhf-cross
GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (armhf)
libstdc++-14-pic-i386-cross
GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (i386)
libstdc++-14-pic-ppc64el-cross
GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (ppc64el)
libstdc++-14-pic-riscv64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (riscv64)
libstdc++-14-pic-s390x-cross
GNU Standard C++ Library v3 (shared library subset kit) (s390x)
libstdc++6-amd64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (amd64)
libstdc++6-arm64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (arm64)
libstdc++6-armhf-cross
GNU Standard C++ Library v3 (armhf)
libstdc++6-i386-cross
GNU Standard C++ Library v3 (i386)
libstdc++6-ppc64el-cross
GNU Standard C++ Library v3 (ppc64el)
libstdc++6-riscv64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (riscv64)
libstdc++6-s390x-cross
GNU Standard C++ Library v3 (s390x)
libtsan2-amd64-cross
ThreadSanitizer -- a Valgrind-based detector of data races (runtime)
libtsan2-arm64-cross
ThreadSanitizer -- a Valgrind-based detector of data races (runtime)
libtsan2-ppc64el-cross
ThreadSanitizer -- a Valgrind-based detector of data races (runtime)
libtsan2-riscv64-cross
ThreadSanitizer -- a Valgrind-based detector of data races (runtime)
libubsan1-amd64-cross
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)
libubsan1-arm64-cross
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)
libubsan1-armhf-cross
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)
libubsan1-i386-cross
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)
libubsan1-ppc64el-cross
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)
libubsan1-s390x-cross
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)
libx32asan8-amd64-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (x32)
libx32asan8-i386-cross
AddressSanitizer -- a fast memory error detector (x32)
libx32atomic1-amd64-cross
support library providing __atomic built-in functions (x32)
libx32atomic1-i386-cross
support library providing __atomic built-in functions (x32)
libx32gcc-14-dev-amd64-cross
GCC support library (x32 development files)
libx32gcc-14-dev-i386-cross
GCC support library (x32 development files)
libx32gcc-s1-amd64-cross
GCC support library (amd64) (x32)
libx32gcc-s1-i386-cross
GCC support library (i386) (x32)
libx32gfortran-14-dev-amd64-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (x32 development files)
libx32gfortran-14-dev-i386-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (x32 development files)
libx32gfortran5-amd64-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (x32)
libx32gfortran5-i386-cross
Runtime library for GNU Fortran applications (x32)
libx32go-14-dev-amd64-cross
Runtime library for GNU Go applications (x32 development files)
libx32go-14-dev-i386-cross
Runtime library for GNU Go applications (x32 development files)
libx32go42-amd64-cross
Runtime library for GNU Go applications (x32)
libx32go42-i386-cross
Runtime library for GNU Go applications (x32)
libx32gomp1-amd64-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library (x32)
libx32gomp1-i386-cross
GCC OpenMP (GOMP) support library (x32)
libx32gphobos-14-dev-amd64-cross
Phobos D standard library (x32 development files)
libx32gphobos-14-dev-i386-cross
Phobos D standard library (x32 development files)
libx32gphobos5-amd64-cross
Phobos D standard library (runtime library)
libx32gphobos5-i386-cross
Phobos D standard library (runtime library)
libx32itm1-amd64-cross
GNU Transactional Memory Library (x32)
libx32itm1-i386-cross
GNU Transactional Memory Library (x32)
libx32objc-14-dev-amd64-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (x32 development files)
libx32objc-14-dev-i386-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (x32 development files)
libx32objc4-amd64-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (x32)
libx32objc4-i386-cross
Runtime library for GNU Objective-C applications (x32)
libx32quadmath0-amd64-cross
GCC Quad-Precision Math Library (x32)
libx32quadmath0-i386-cross
GCC Quad-Precision Math Library (x32)
libx32stdc++-14-dev-amd64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (amd64)
libx32stdc++-14-dev-i386-cross
GNU Standard C++ Library v3 (development files) (i386)
libx32stdc++6-amd64-cross
GNU Standard C++ Library v3 (amd64) (x32)
libx32stdc++6-i386-cross
GNU Standard C++ Library v3 (i386) (x32)
libx32ubsan1-amd64-cross
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (x32)
libx32ubsan1-i386-cross
UBSan -- undefined behaviour sanitizer (x32)

Други пакети, свързани с gcc-14-cross

  • зависимости при компилиране
  • зависимости при компилиране (архитектурно-независими)

Download gcc-14-cross

ФайлГолемина (в кБ)контролна сума MD5
gcc-14-cross_3.dsc 36,0 кБ ae900bc0005998813907bab13a28dedd
gcc-14-cross_3.tar.xz 39,1 кБ 84a9e01625c227df97c1e4896998c37c
Хранилище на изходния код на пакета (СКП: Git)
https://salsa.debian.org/toolchain-team/gcc-cross.git
Хранилище на изходния код на пакета (за разглеждане през браузър)
https://salsa.debian.org/toolchain-team/gcc-cross