Списък на файловете в пакета ecere-sdk в sid, архитектура amd64

/usr/share/doc/ecere-sdk/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/ecere-sdk/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ecere-sdk/changelog.gz
/usr/share/doc/ecere-sdk/copyright