Списък на файловете в пакета python-pygments-doc в sid, архитектура all

/usr/share/doc-base/python-pygments-doc.python-pygments-doc
/usr/share/doc/python-pygments-doc/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/python-pygments-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-pygments-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/python-pygments-doc/copyright
/usr/share/doc/python-pygments-doc/examples/markdown-processor.py
/usr/share/doc/python-pygments-doc/examples/moin-parser.py
/usr/share/doc/python-pygments-doc/examples/rst-directive.py
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/api.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/authors.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/changelog.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/cmdline.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/filterdevelopment.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/filters.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/formatterdevelopment.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/formatters.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/index.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/integrate.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/java.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/lexerdevelopment.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/lexers.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/moinmoin.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/plugins.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/quickstart.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/rstdirective.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/styledevelopment.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/styles.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/terminal-sessions.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/tokens.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/docs/unicode.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/download.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/faq.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/index.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/languages.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_sources/styles.rst.txt
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/basic.css
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/bodybg.png
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/demo-worker.js
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/demo.css
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/demo.js
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/docbg.png
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/doctools.js
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/documentation_options.js
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/favicon.ico.gz
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/file.png
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/github.png
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/jquery.js
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/language_data.js
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/listitem.png
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/logo.png
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/logo_new.png
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/logo_only.png
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/minus.png
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/plus.png
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/pocoo.png
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/pygments.css
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/pygments14.css
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/searchtools.js
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/spinner.gif
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/_static/underscore.js
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/api.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/authors.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/changelog.html.gz
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/cmdline.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/filterdevelopment.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/filters.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/formatterdevelopment.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/formatters.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/index.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/integrate.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/java.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/lexerdevelopment.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/lexers.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/moinmoin.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/plugins.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/quickstart.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/rstdirective.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/styledevelopment.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/styles.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/terminal-sessions.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/tokens.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/docs/unicode.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/download.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/faq.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/genindex.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/index.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/languages.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/objects.inv
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/py-modindex.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/search.html
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/searchindex.js
/usr/share/doc/python-pygments-doc/html/styles.html
/usr/share/doc/python3-pygments/html
/usr/share/doc/python3-pygments/rst