Списък на файловете в пакета libc6-ppc64el-cross в sid, архитектура all

/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/ld64.so.2
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libBrokenLocale.so.1
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libanl.so.1
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libc.so.6
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libc_malloc_debug.so.0
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libdl.so.2
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libm.so.6
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libmemusage.so
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libnsl.so.1
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libnss_compat.so.2
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libnss_dns.so.2
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libnss_files.so.2
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libnss_hesiod.so.2
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libpcprofile.so
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libpthread.so.0
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libresolv.so.2
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/librt.so.1
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libthread_db.so.1
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib/libutil.so.1
/usr/powerpc64le-linux-gnu/lib64/ld64.so.2
/usr/share/doc/libc6-ppc64el-cross/README
/usr/share/doc/libc6-ppc64el-cross/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libc6-ppc64el-cross/changelog.gz
/usr/share/doc/libc6-ppc64el-cross/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libc6-ppc64el-cross