Списък на файловете в пакета libsimple-http-java в experimental, архитектура all

/usr/share/doc/libsimple-http-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsimple-http-java/copyright
/usr/share/java/simple-common-6.0.1.jar
/usr/share/java/simple-common.jar
/usr/share/java/simple-http-6.0.1.jar
/usr/share/java/simple-http.jar
/usr/share/java/simple-transport-6.0.1.jar
/usr/share/java/simple-transport.jar
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-common/6.0.1/simple-common-6.0.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-common/6.0.1/simple-common-6.0.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-common/debian/simple-common-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-common/debian/simple-common-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-http/6.0.1/simple-http-6.0.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-http/6.0.1/simple-http-6.0.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-http/debian/simple-http-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-http/debian/simple-http-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-transport/6.0.1/simple-transport-6.0.1.jar
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-transport/6.0.1/simple-transport-6.0.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-transport/debian/simple-transport-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple-transport/debian/simple-transport-debian.pom
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple/6.0.1/simple-6.0.1.pom
/usr/share/maven-repo/org/simpleframework/simple/debian/simple-debian.pom