Списък на файловете в пакета libisl19 в buster, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/libisl.so.19
/usr/lib/i386-linux-gnu/libisl.so.19.1.0
/usr/share/doc/libisl19/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libisl19/changelog.gz
/usr/share/doc/libisl19/copyright
/usr/share/gdb/auto-load/usr/lib/i386-linux-gnu/libisl.so.19.1.0-gdb.py