Списък на файловете в пакета gccgo-powerpc-linux-gnuspe в buster, архитектура i386

/usr/bin/powerpc-linux-gnuspe-gccgo
/usr/share/doc/gccgo-powerpc-linux-gnuspe
/usr/share/lintian/overrides/gccgo-powerpc-linux-gnuspe