Списък на файловете в пакета gobjc-arm-linux-gnueabi в buster, архитектура arm64

/usr/share/doc/gobjc-arm-linux-gnueabi