Списък на файловете в пакета gccgo-arm-linux-gnueabi в buster, архитектура amd64

/usr/bin/arm-linux-gnueabi-gccgo
/usr/share/doc/gccgo-arm-linux-gnueabi
/usr/share/lintian/overrides/gccgo-arm-linux-gnueabi