Списък на файловете в пакета system-tools-backends-dev в buster, архитектура all

/usr/lib/pkgconfig/system-tools-backends-2.0.pc
/usr/share/doc/system-tools-backends-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/system-tools-backends-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/system-tools-backends-dev/README
/usr/share/doc/system-tools-backends-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/system-tools-backends-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/system-tools-backends-dev/copyright