Списък на файловете в пакета libgcc1-mips64-cross в buster, архитектура all

/usr/mips64-linux-gnuabi64/lib/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1-mips64-cross
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1-mips64-cross