Списък на файловете в пакета libcfitsio-doc в buster, архитектура all

/usr/share/doc-base/cfitsio
/usr/share/doc-base/cfitsio-quick
/usr/share/doc-base/fitsio
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/README.gz
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio.pdf.gz
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio.css
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio001.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio002.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio003.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio004.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio005.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio006.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio007.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio008.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio009.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio010.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio011.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio012.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio013.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio014.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio015.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio016.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/cfitsio017.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/contents_motif.svg
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/index.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/next_motif.svg
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/cfitsio/previous_motif.svg
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/copyright
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/examples/README.examples
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/examples/cookbook.c.gz
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/examples/imcopy.c.gz
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/examples/smem.c
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/examples/speed.c.gz
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/examples/testprog.c.gz
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio.pdf.gz
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/contents_motif.svg
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio.css
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio001.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio002.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio003.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio004.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio005.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio006.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio007.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio008.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio009.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio010.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio011.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio012.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/fitsio013.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/index.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/next_motif.svg
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/fitsio/previous_motif.svg
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick.pdf.gz
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/contents_motif.svg
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/index.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/next_motif.svg
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/previous_motif.svg
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/quick.css
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/quick001.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/quick002.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/quick003.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/quick004.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/quick005.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/quick006.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/quick007.html
/usr/share/doc/libcfitsio-doc/quick/quick008.html