Списък на файловете в пакета ixo-usb-jtag в buster, архитектура all

/lib/firmware/ixo-usb-jtag/hw_nexys.hex
/lib/firmware/ixo-usb-jtag/hw_opsis.hex
/lib/firmware/ixo-usb-jtag/usbjtag-basic.hex
/lib/firmware/ixo-usb-jtag/usbjtag-dj_usb.hex
/lib/firmware/ixo-usb-jtag/usbjtag-nexys.hex
/lib/firmware/ixo-usb-jtag/usbjtag-opsis.hex
/lib/firmware/ixo-usb-jtag/usbjtag-saxo_l.hex
/lib/firmware/ixo-usb-jtag/usbjtag-xpcu_i.hex
/lib/firmware/ixo-usb-jtag/usbjtag-xpcu_x.hex
/usr/share/doc/ixo-usb-jtag/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ixo-usb-jtag/copyright