Списък на файловете в пакета golang-github-go-ini-ini-dev в buster, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-go-ini-ini-dev/README.md.gz
/usr/share/doc/golang-github-go-ini-ini-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-go-ini-ini-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/bench_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/error.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/file.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/file_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/ini.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/ini_internal_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/ini_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/key.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/key_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/parser.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/parser_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/section.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/section_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/struct.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/struct_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/testdata/UTF-16-BE-BOM.ini
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/testdata/UTF-16-LE-BOM.ini
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/testdata/UTF-8-BOM.ini
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/testdata/full.ini
/usr/share/gocode/src/github.com/go-ini/ini/testdata/minimal.ini