Списък на файловете в пакета jid в bullseye, архитектура armhf

/usr/bin/jid
/usr/share/doc/jid/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/jid/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jid/changelog.gz
/usr/share/doc/jid/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/cmd/jid/jid.go
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/cmd/jid/jid_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/engine.go
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/engine_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/go.mod
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/go.sum
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/json_manager.go
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/json_manager_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/query.go
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/query_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/suggestion.go
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/suggestion_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/simeji/jid/terminal.go
/usr/share/man/man1/jid.1.gz