Списък на файловете в пакета libckit-smlnj в bullseye, архитектура amd64

/usr/lib/smlnj/lib/ckit-lib.cm/.cm/x86-unix/ckit-lib.cm
/usr/share/doc-base/libckit-smlnj
/usr/share/doc/libckit-smlnj/BUGS.gz
/usr/share/doc/libckit-smlnj/README
/usr/share/doc/libckit-smlnj/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libckit-smlnj/changelog.gz
/usr/share/doc/libckit-smlnj/copyright
/usr/share/doc/libckit-smlnj/doc/overview.gz
/usr/share/doc/libckit-smlnj/doc/overview.html
/usr/share/doc/libckit-smlnj/doc/todo