Списък на файловете в пакета node-underscore в bullseye, архитектура all

/usr/lib/nodejs/underscore/index.js
/usr/lib/nodejs/underscore/package.json
/usr/share/doc/node-underscore/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-underscore/copyright