Списък на файловете в пакета lib32gomp1-sparc64-cross в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/lib32gomp1-sparc64-cross
/usr/share/lintian/overrides/lib32gomp1-sparc64-cross
/usr/sparc64-linux-gnu/lib32/libgomp.so.1
/usr/sparc64-linux-gnu/lib32/libgomp.so.1.0.0