Списък на файловете в пакета lib32atomic1-ppc64-cross в bullseye, архитектура all

/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libatomic.so.1
/usr/powerpc64-linux-gnu/lib32/libatomic.so.1.2.0
/usr/share/doc/lib32atomic1-ppc64-cross
/usr/share/lintian/overrides/lib32atomic1-ppc64-cross