Списък на файловете в пакета golang-gopkg-retry.v1-dev в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/golang-gopkg-retry.v1-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-gopkg-retry.v1-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/retry.v1/clock.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/retry.v1/example_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/retry.v1/exp.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/retry.v1/package_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/retry.v1/regular.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/retry.v1/retry.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/retry.v1/retry_test.go
/usr/share/gocode/src/gopkg.in/retry.v1/strategy.go