Списък на файловете в пакета golang-github-franela-goblin-dev в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-franela-goblin-dev/README.md
/usr/share/doc/golang-github-franela-goblin-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-franela-goblin-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/franela/goblin/assertions.go
/usr/share/gocode/src/github.com/franela/goblin/assertions_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/franela/goblin/describe_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/franela/goblin/goblin.go
/usr/share/gocode/src/github.com/franela/goblin/goblin_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/franela/goblin/it_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/franela/goblin/mono_reporter.go
/usr/share/gocode/src/github.com/franela/goblin/reporting.go
/usr/share/gocode/src/github.com/franela/goblin/reporting_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/franela/goblin/resolver.go
/usr/share/gocode/src/github.com/franela/goblin/resolver_test.go