Списък на файловете в пакета gobjc++-mingw-w64-x86-64 в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/gobjc++-mingw-w64-x86-64/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/gobjc++-mingw-w64-x86-64/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gobjc++-mingw-w64-x86-64/changelog.gz
/usr/share/doc/gobjc++-mingw-w64-x86-64/copyright