Списък на файловете в пакета crossbuild-essential-powerpc в bullseye, архитектура all

/usr/share/crossbuild-essential-powerpc/list
/usr/share/doc/crossbuild-essential-powerpc/changelog.gz
/usr/share/doc/crossbuild-essential-powerpc/copyright
/usr/share/doc/crossbuild-essential-powerpc/list