Списък на файловете в пакета crossbuild-essential-amd64 в bullseye, архитектура all

/usr/share/crossbuild-essential-amd64/list
/usr/share/doc/crossbuild-essential-amd64/changelog.gz
/usr/share/doc/crossbuild-essential-amd64/copyright
/usr/share/doc/crossbuild-essential-amd64/list