Списък на файловете в пакета golang-golang-x-exp-dev в bullseye-backports, архитектура all

/usr/share/doc/golang-golang-x-exp-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-golang-x-exp-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/apidiff/apidiff.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/apidiff/apidiff_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/apidiff/compatibility.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/apidiff/correspondence.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/apidiff/messageset.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/apidiff/report.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/apidiff/testdata/exported_fields/ef.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/apidiff/testdata/tests.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/constraints/constraints.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/constraints/constraints_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/ebnf/ebnf.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/ebnf/ebnf_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/ebnf/parser.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/ebnflint/doc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/ebnflint/ebnflint.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/ebnflint/ebnflint_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/go.mod
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/go.sum
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/io/i2c/devfs.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/io/i2c/devfs_nonlinux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/io/i2c/driver/driver.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/io/i2c/i2c.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/io/i2c/i2c_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/io/spi/devfs.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/io/spi/devfs_nonlinux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/io/spi/driver/driver.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/io/spi/spi.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/maps/maps.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/maps/maps_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/mmap/manual_test_program.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/mmap/mmap_other.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/mmap/mmap_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/mmap/mmap_unix.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/mmap/mmap_windows.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/rand/arith128_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/rand/exp.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/rand/modulo_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/rand/normal.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/rand/race_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/rand/rand.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/rand/rand_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/rand/regress_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/rand/rng.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/rand/zipf.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/slices/slices.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/slices/slices_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/slices/sort.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/slices/sort_benchmark_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/slices/sort_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/slices/zsortfunc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/slices/zsortordered.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/typeparams/common.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/typeparams/common_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/typeparams/copytermlist.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/typeparams/go.mod
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/typeparams/normalize.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/typeparams/normalize_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/typeparams/termlist.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/typeparams/typeparams_go117.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/typeparams/typeparams_go118.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/typeparams/typeparams_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/typeparams/typeterm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/utf8string/string.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/utf8string/string_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/winfsnotify/winfsnotify.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/exp/winfsnotify/winfsnotify_test.go