Списък на файловете в пакета g++-s390x-linux-gnu в bookworm, архитектура i386

/usr/bin/s390x-linux-gnu-g++
/usr/share/doc/g++-s390x-linux-gnu
/usr/share/lintian/overrides/g++-s390x-linux-gnu