Списък на файловете в пакета golang-github-hashicorp-go-version-dev в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-hashicorp-go-version-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-hashicorp-go-version-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/golang-github-hashicorp-go-version-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/hashicorp/go-version/constraint.go
/usr/share/gocode/src/github.com/hashicorp/go-version/constraint_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/hashicorp/go-version/go.mod
/usr/share/gocode/src/github.com/hashicorp/go-version/version.go
/usr/share/gocode/src/github.com/hashicorp/go-version/version_collection.go
/usr/share/gocode/src/github.com/hashicorp/go-version/version_collection_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/hashicorp/go-version/version_test.go