Списък на файловете в пакета golang-github-docker-go-events-dev в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-docker-go-events-dev/README.md
/usr/share/doc/golang-github-docker-go-events-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-docker-go-events-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/broadcast.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/broadcast_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/channel.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/channel_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/common_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/errors.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/event.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/filter.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/filter_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/queue.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/queue_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/retry.go
/usr/share/gocode/src/github.com/docker/go-events/retry_test.go