Списък на файловете в пакета gobjc-mingw-w64-x86-64 в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/gobjc-mingw-w64-x86-64/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/gobjc-mingw-w64-x86-64/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gobjc-mingw-w64-x86-64/changelog.gz
/usr/share/doc/gobjc-mingw-w64-x86-64/copyright