Списък на файловете в пакета gcc-mingw-w64-i686 в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/gcc-mingw-w64-i686/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/gcc-mingw-w64-i686/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gcc-mingw-w64-i686/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-mingw-w64-i686/copyright