python-sigmask paketinin i386 stretch dosya listesi

/usr/lib/python2.7/dist-packages/qm/sigmask.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/sigmask.so
/usr/share/doc/python-sigmask/README
/usr/share/doc/python-sigmask/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-sigmask/changelog.gz
/usr/share/doc/python-sigmask/copyright