"buster-updates" İçindeki Kaynak Paketler, Altbölüm admin

apt (1.8.2.3)