debhelper paketinin all bullseye dosya listesi

/usr/bin/dh
/usr/bin/dh_auto_build
/usr/bin/dh_auto_clean
/usr/bin/dh_auto_configure
/usr/bin/dh_auto_install
/usr/bin/dh_auto_test
/usr/bin/dh_bugfiles
/usr/bin/dh_builddeb
/usr/bin/dh_clean
/usr/bin/dh_compress
/usr/bin/dh_dwz
/usr/bin/dh_fixperms
/usr/bin/dh_gconf
/usr/bin/dh_gencontrol
/usr/bin/dh_icons
/usr/bin/dh_install
/usr/bin/dh_installalternatives
/usr/bin/dh_installcatalogs
/usr/bin/dh_installchangelogs
/usr/bin/dh_installcron
/usr/bin/dh_installdeb
/usr/bin/dh_installdebconf
/usr/bin/dh_installdirs
/usr/bin/dh_installdocs
/usr/bin/dh_installemacsen
/usr/bin/dh_installexamples
/usr/bin/dh_installgsettings
/usr/bin/dh_installifupdown
/usr/bin/dh_installinfo
/usr/bin/dh_installinit
/usr/bin/dh_installinitramfs
/usr/bin/dh_installlogcheck
/usr/bin/dh_installlogrotate
/usr/bin/dh_installman
/usr/bin/dh_installmanpages
/usr/bin/dh_installmenu
/usr/bin/dh_installmime
/usr/bin/dh_installmodules
/usr/bin/dh_installpam
/usr/bin/dh_installppp
/usr/bin/dh_installsystemd
/usr/bin/dh_installsystemduser
/usr/bin/dh_installsysusers
/usr/bin/dh_installtmpfiles
/usr/bin/dh_installudev
/usr/bin/dh_installwm
/usr/bin/dh_installxfonts
/usr/bin/dh_link
/usr/bin/dh_lintian
/usr/bin/dh_listpackages
/usr/bin/dh_makeshlibs
/usr/bin/dh_md5sums
/usr/bin/dh_missing
/usr/bin/dh_movefiles
/usr/bin/dh_perl
/usr/bin/dh_prep
/usr/bin/dh_shlibdeps
/usr/bin/dh_strip
/usr/bin/dh_systemd_enable
/usr/bin/dh_systemd_start
/usr/bin/dh_testdir
/usr/bin/dh_testroot
/usr/bin/dh_ucf
/usr/bin/dh_update_autotools_config
/usr/bin/dh_usrlocal
/usr/share/doc/debhelper/PROGRAMMING.gz
/usr/share/doc/debhelper/README
/usr/share/doc/debhelper/SUPPORT-POLICY
/usr/share/doc/debhelper/TODO
/usr/share/doc/debhelper/changelog.gz
/usr/share/doc/debhelper/copyright
/usr/share/doc/debhelper/examples/rules.tiny
/usr/share/man/de/man1/dh.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_auto_build.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_auto_clean.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_auto_configure.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_auto_install.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_auto_test.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_bugfiles.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_builddeb.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_clean.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_compress.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_dwz.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_fixperms.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_gconf.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_gencontrol.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_icons.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_install.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installcatalogs.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installchangelogs.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installcron.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installdeb.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installdebconf.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installdirs.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installdocs.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installemacsen.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installexamples.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installifupdown.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installinfo.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installinit.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installinitramfs.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installlogcheck.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installlogrotate.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installman.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installmanpages.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installmenu.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installmime.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installmodules.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installpam.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installppp.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installudev.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installwm.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_installxfonts.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_link.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_lintian.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_listpackages.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_makeshlibs.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_md5sums.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_movefiles.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_perl.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_prep.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_shlibdeps.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_strip.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_systemd_enable.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_systemd_start.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_testdir.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_testroot.1.gz
/usr/share/man/de/man1/dh_usrlocal.1.gz
/usr/share/man/de/man7/debhelper-obsolete-compat.7.gz
/usr/share/man/de/man7/debhelper.7.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_auto_build.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_auto_clean.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_auto_configure.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_auto_install.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_auto_test.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_bugfiles.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_builddeb.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_compress.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_fixperms.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_gconf.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_gencontrol.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_icons.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installcatalogs.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installchangelogs.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installcron.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installdebconf.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installemacsen.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installifupdown.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installinfo.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installlogcheck.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installlogrotate.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installmanpages.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installmenu.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installmime.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installmodules.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installpam.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installppp.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installudev.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installwm.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_installxfonts.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_lintian.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_listpackages.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_md5sums.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_movefiles.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_perl.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_prep.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_shlibdeps.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_testdir.1.gz
/usr/share/man/es/man1/dh_usrlocal.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_auto_build.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_auto_clean.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_auto_configure.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_auto_install.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_auto_test.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_bugfiles.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_builddeb.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_clean.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_compress.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_dwz.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_fixperms.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_gconf.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_gencontrol.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_icons.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_install.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installcatalogs.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installchangelogs.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installcron.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installdeb.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installdebconf.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installdirs.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installdocs.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installemacsen.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installexamples.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installifupdown.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installinfo.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installinit.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installinitramfs.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installlogcheck.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installlogrotate.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installman.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installmanpages.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installmenu.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installmime.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installmodules.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installpam.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installppp.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installudev.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installwm.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_installxfonts.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_link.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_lintian.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_listpackages.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_makeshlibs.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_md5sums.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_movefiles.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_perl.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_prep.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_shlibdeps.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_strip.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_systemd_enable.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_systemd_start.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_testdir.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_testroot.1.gz
/usr/share/man/fr/man1/dh_usrlocal.1.gz
/usr/share/man/fr/man7/debhelper-obsolete-compat.7.gz
/usr/share/man/fr/man7/debhelper.7.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_auto_build.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_auto_clean.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_auto_configure.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_auto_install.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_auto_test.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_bugfiles.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_builddeb.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_clean.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_compress.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_fixperms.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_gconf.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_gencontrol.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_icons.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installcatalogs.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installchangelogs.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installcron.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installdebconf.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installemacsen.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installifupdown.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installinfo.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installlogcheck.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installlogrotate.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installmanpages.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installmenu.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installmime.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installmodules.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installpam.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installppp.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installudev.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installwm.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_installxfonts.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_lintian.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_listpackages.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_md5sums.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_movefiles.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_perl.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_prep.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_shlibdeps.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_strip.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_testdir.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/dh_usrlocal.1.gz
/usr/share/man/ja/man7/debhelper-obsolete-compat.7.gz
/usr/share/man/man1/dh.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_auto_build.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_auto_clean.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_auto_configure.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_auto_install.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_auto_test.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_bugfiles.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_builddeb.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_clean.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_compress.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_dwz.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_fixperms.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_gconf.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_gencontrol.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_icons.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_install.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installalternatives.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installcatalogs.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installchangelogs.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installcron.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installdeb.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installdebconf.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installdirs.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installdocs.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installemacsen.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installexamples.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installgsettings.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installifupdown.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installinfo.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installinit.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installinitramfs.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installlogcheck.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installlogrotate.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installman.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installmanpages.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installmenu.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installmime.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installmodules.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installpam.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installppp.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installsystemd.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installsystemduser.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installsysusers.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installtmpfiles.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installudev.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installwm.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_installxfonts.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_link.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_lintian.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_listpackages.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_makeshlibs.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_md5sums.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_missing.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_movefiles.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_perl.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_prep.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_shlibdeps.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_strip.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_systemd_enable.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_systemd_start.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_testdir.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_testroot.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_ucf.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_update_autotools_config.1.gz
/usr/share/man/man1/dh_usrlocal.1.gz
/usr/share/man/man7/debhelper-obsolete-compat.7.gz
/usr/share/man/man7/debhelper.7.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_auto_build.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_auto_clean.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_auto_configure.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_auto_install.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_auto_test.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_bugfiles.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_builddeb.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_clean.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_compress.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_dwz.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_fixperms.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_gconf.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_gencontrol.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_icons.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_install.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installcatalogs.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installchangelogs.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installcron.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installdeb.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installdebconf.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installdirs.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installdocs.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installemacsen.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installexamples.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installifupdown.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installinfo.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installinit.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installinitramfs.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installlogcheck.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installlogrotate.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installman.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installmanpages.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installmenu.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installmime.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installmodules.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installpam.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installppp.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installudev.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installwm.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_installxfonts.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_link.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_lintian.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_listpackages.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_makeshlibs.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_md5sums.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_movefiles.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_perl.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_prep.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_shlibdeps.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_strip.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_systemd_enable.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_systemd_start.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_testdir.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_testroot.1.gz
/usr/share/man/pt/man1/dh_usrlocal.1.gz
/usr/share/man/pt/man7/debhelper-obsolete-compat.7.gz
/usr/share/man/pt/man7/debhelper.7.gz