Filförteckning för paketet samba-dev i stretch för arkitekturen s390x

/usr/include/samba-4.0/charset.h
/usr/include/samba-4.0/core/doserr.h
/usr/include/samba-4.0/core/error.h
/usr/include/samba-4.0/core/hresult.h
/usr/include/samba-4.0/core/ntstatus.h
/usr/include/samba-4.0/core/werror.h
/usr/include/samba-4.0/credentials.h
/usr/include/samba-4.0/dcerpc.h
/usr/include/samba-4.0/dcerpc_server.h
/usr/include/samba-4.0/domain_credentials.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/atsvc.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/auth.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/dcerpc.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/drsblobs.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/drsuapi.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/krb5pac.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/lsa.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/misc.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/nbt.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/ndr_atsvc.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/ndr_dcerpc.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/ndr_drsblobs.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/ndr_drsuapi.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/ndr_krb5pac.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/ndr_misc.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/ndr_nbt.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/ndr_samr.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/ndr_samr_c.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/ndr_svcctl.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/ndr_svcctl_c.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/netlogon.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/samr.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/security.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/server_id.h
/usr/include/samba-4.0/gen_ndr/svcctl.h
/usr/include/samba-4.0/ldb_wrap.h
/usr/include/samba-4.0/lookup_sid.h
/usr/include/samba-4.0/machine_sid.h
/usr/include/samba-4.0/ndr.h
/usr/include/samba-4.0/ndr/ndr_dcerpc.h
/usr/include/samba-4.0/ndr/ndr_drsblobs.h
/usr/include/samba-4.0/ndr/ndr_drsuapi.h
/usr/include/samba-4.0/ndr/ndr_krb5pac.h
/usr/include/samba-4.0/ndr/ndr_nbt.h
/usr/include/samba-4.0/ndr/ndr_svcctl.h
/usr/include/samba-4.0/netapi.h
/usr/include/samba-4.0/param.h
/usr/include/samba-4.0/passdb.h
/usr/include/samba-4.0/policy.h
/usr/include/samba-4.0/rpc_common.h
/usr/include/samba-4.0/samba/session.h
/usr/include/samba-4.0/samba/version.h
/usr/include/samba-4.0/share.h
/usr/include/samba-4.0/smb2_lease_struct.h
/usr/include/samba-4.0/smb_ldap.h
/usr/include/samba-4.0/smbconf.h
/usr/include/samba-4.0/smbldap.h
/usr/include/samba-4.0/tdr.h
/usr/include/samba-4.0/tsocket.h
/usr/include/samba-4.0/tsocket_internal.h
/usr/include/samba-4.0/util/attr.h
/usr/include/samba-4.0/util/blocking.h
/usr/include/samba-4.0/util/byteorder.h
/usr/include/samba-4.0/util/data_blob.h
/usr/include/samba-4.0/util/debug.h
/usr/include/samba-4.0/util/fault.h
/usr/include/samba-4.0/util/genrand.h
/usr/include/samba-4.0/util/idtree.h
/usr/include/samba-4.0/util/idtree_random.h
/usr/include/samba-4.0/util/memory.h
/usr/include/samba-4.0/util/safe_string.h
/usr/include/samba-4.0/util/signal.h
/usr/include/samba-4.0/util/string_wrappers.h
/usr/include/samba-4.0/util/substitute.h
/usr/include/samba-4.0/util/talloc_stack.h
/usr/include/samba-4.0/util/tevent_ntstatus.h
/usr/include/samba-4.0/util/tevent_unix.h
/usr/include/samba-4.0/util/tevent_werror.h
/usr/include/samba-4.0/util/time.h
/usr/include/samba-4.0/util/xfile.h
/usr/include/samba-4.0/util_ldb.h
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libdcerpc-binding.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libdcerpc-samr.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libdcerpc-server.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libdcerpc.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libndr-krb5pac.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libndr-nbt.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libndr-standard.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libndr.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libnetapi.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libsamba-credentials.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libsamba-errors.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libsamba-hostconfig.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libsamba-passdb.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libsamba-policy.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libsamba-util.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libsamdb.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libsmbconf.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libsmbldap.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libtevent-util.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/dcerpc.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/dcerpc_samr.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/dcerpc_server.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/ndr.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/ndr_krb5pac.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/ndr_nbt.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/ndr_standard.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/netapi.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/samba-credentials.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/samba-hostconfig.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/samba-policy.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/samba-util.pc
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/samdb.pc
/usr/share/doc/samba-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/samba-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/samba-dev/copyright
/usr/share/doc/samba-dev/examples/VFS/README
/usr/share/doc/samba-dev/examples/VFS/shadow_copy_test.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/VFS/skel_opaque.c.gz
/usr/share/doc/samba-dev/examples/VFS/skel_transparent.c.gz
/usr/share/doc/samba-dev/examples/VFS/wscript_build
/usr/share/doc/samba-dev/examples/auth/Makefile
/usr/share/doc/samba-dev/examples/auth/auth_skel.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/auth/crackcheck/Makefile
/usr/share/doc/samba-dev/examples/auth/crackcheck/crackcheck.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/auth/wscript_build
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/Makefile
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/Makefile.internal.in
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/README
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/get_auth_data_fn.h
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testacl.c.gz
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testacl2.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testacl3.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testbrowse.c.gz
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testbrowse2.c.gz
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testchmod.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testctx.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testfstatvfs.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testnotify.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testread.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testsmbc.c.gz
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/teststat.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/teststat2.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/teststat3.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/teststatvfs.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testtruncate.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testutime.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/testwrite.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/tree.c.gz
/usr/share/doc/samba-dev/examples/libsmbclient/wscript_build
/usr/share/doc/samba-dev/examples/nss/nss_winbind.c.gz
/usr/share/doc/samba-dev/examples/nss/nss_winbind.h
/usr/share/doc/samba-dev/examples/nss/wbtest.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/pdb/Makefile
/usr/share/doc/samba-dev/examples/pdb/README
/usr/share/doc/samba-dev/examples/pdb/test.c
/usr/share/doc/samba-dev/examples/pdb/wscript_build