Filförteckning för paketet grass-dev i stretch för arkitekturen mips64el

/usr/lib/grass72/include/Make/Compile.make
/usr/lib/grass72/include/Make/DB.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Dir.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Docs.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Doxygen.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Etc.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Grass.make
/usr/lib/grass72/include/Make/GuiScript.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Html.make
/usr/lib/grass72/include/Make/HtmlRules.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Install.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Lib.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Module.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Multi.make
/usr/lib/grass72/include/Make/NoHtml.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Other.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Platform.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Python.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Rules.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Script.make
/usr/lib/grass72/include/Make/ScriptRules.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Shlib.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Sphinx.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Stlib.make
/usr/lib/grass72/include/Make/Vars.make
/usr/lib/grass72/include/grass/N_gwflow.h
/usr/lib/grass72/include/grass/N_heatflow.h
/usr/lib/grass72/include/grass/N_pde.h
/usr/lib/grass72/include/grass/N_solute_transport.h
/usr/lib/grass72/include/grass/arraystats.h
/usr/lib/grass72/include/grass/bitmap.h
/usr/lib/grass72/include/grass/blas.h
/usr/lib/grass72/include/grass/btree.h
/usr/lib/grass72/include/grass/calc.h
/usr/lib/grass72/include/grass/ccmath_grass.h
/usr/lib/grass72/include/grass/cdhc.h
/usr/lib/grass72/include/grass/citing.h
/usr/lib/grass72/include/grass/cluster.h
/usr/lib/grass72/include/grass/colors.h
/usr/lib/grass72/include/grass/config.h
/usr/lib/grass72/include/grass/confparms.h
/usr/lib/grass72/include/grass/copying.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dataquad.h
/usr/lib/grass72/include/grass/datetime.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dbmi.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dbstubs.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/Paintlib.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/arraystats.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/bitmap.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/btree.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/calc.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/cdhc.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/cluster.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/colors.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/datetime.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/dbmi.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/devlib.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/dig_atts.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/display.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/form.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/gis.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/glocale.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/gmath.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/gprojects.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/imagery.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/la.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/linkm.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/manage.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/neta.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/nviz.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/ogsf.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/ortholib.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/raster.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/raster3d.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/rbtree.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/rowio.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/segment.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/spawn.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/sqlp.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/stats.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/symbol.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/vector.h
/usr/lib/grass72/include/grass/defs/vedit.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dgl.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dgl/avl.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dgl/graph.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dgl/graph_v1.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dgl/graph_v2.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dgl/heap.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dgl/helpers.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dgl/tavl.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dgl/tree.h
/usr/lib/grass72/include/grass/dgl/type.h
/usr/lib/grass72/include/grass/display.h
/usr/lib/grass72/include/grass/fontcap.h
/usr/lib/grass72/include/grass/form.h
/usr/lib/grass72/include/grass/gis.h
/usr/lib/grass72/include/grass/glocale.h
/usr/lib/grass72/include/grass/gmath.h
/usr/lib/grass72/include/grass/gprojects.h
/usr/lib/grass72/include/grass/imagery.h
/usr/lib/grass72/include/grass/interpf.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/ami.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/ami_config.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/ami_sort.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/ami_sort_impl.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/ami_stream.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/embuffer.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/empq.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/empq_adaptive.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/empq_adaptive_impl.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/empq_impl.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/imbuffer.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/mem_stream.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/minmaxheap.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/mm.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/mm_utils.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/pqheap.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/queue.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/quicksort.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/replacementHeap.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/replacementHeapBlock.h
/usr/lib/grass72/include/grass/iostream/rtimer.h
/usr/lib/grass72/include/grass/kdtree.h
/usr/lib/grass72/include/grass/la.h
/usr/lib/grass72/include/grass/lapack.h
/usr/lib/grass72/include/grass/lidar.h
/usr/lib/grass72/include/grass/linkm.h
/usr/lib/grass72/include/grass/lrs.h
/usr/lib/grass72/include/grass/manage.h
/usr/lib/grass72/include/grass/neta.h
/usr/lib/grass72/include/grass/nviz.h
/usr/lib/grass72/include/grass/ogsf.h
/usr/lib/grass72/include/grass/ortholib.h
/usr/lib/grass72/include/grass/qtree.h
/usr/lib/grass72/include/grass/raster.h
/usr/lib/grass72/include/grass/raster3d.h
/usr/lib/grass72/include/grass/rbtree.h
/usr/lib/grass72/include/grass/rowio.h
/usr/lib/grass72/include/grass/rtree.h
/usr/lib/grass72/include/grass/segment.h
/usr/lib/grass72/include/grass/shapefil.h
/usr/lib/grass72/include/grass/simlib.h
/usr/lib/grass72/include/grass/spawn.h
/usr/lib/grass72/include/grass/sqlp.h
/usr/lib/grass72/include/grass/stats.h
/usr/lib/grass72/include/grass/symbol.h
/usr/lib/grass72/include/grass/temporal.h
/usr/lib/grass72/include/grass/vect/dig_defines.h
/usr/lib/grass72/include/grass/vect/dig_externs.h
/usr/lib/grass72/include/grass/vect/dig_macros.h
/usr/lib/grass72/include/grass/vect/dig_structs.h
/usr/lib/grass72/include/grass/vect/digit.h
/usr/lib/grass72/include/grass/vector.h
/usr/lib/grass72/include/grass/vedit.h
/usr/lib/grass72/include/grass/version.h
/usr/lib/grass72/include/grass/waterglobs.h
/usr/lib/grass72/tools/g.echo
/usr/lib/grass72/tools/g.html2man.py
/usr/lib/grass72/tools/groff.py
/usr/lib/grass72/tools/html.py
/usr/lib/grass72/tools/mkhtml.py
/usr/share/doc/grass-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/grass-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/grass-dev/copyright
/usr/share/pkgconfig/grass.pc
/usr/share/pkgconfig/grass72.pc