Filförteckning för paketet gccgo-powerpc-linux-gnu i stretch för arkitekturen i386

/usr/bin/powerpc-linux-gnu-gccgo
/usr/share/doc/gccgo-powerpc-linux-gnu
/usr/share/lintian/overrides/gccgo-powerpc-linux-gnu