Filförteckning för paketet g++-multilib-powerpc-linux-gnu i stretch för arkitekturen i386

/usr/share/doc/g++-multilib-powerpc-linux-gnu