Filförteckning för paketet device-tree-compiler i stretch för arkitekturen i386

/usr/bin/convert-dtsv0
/usr/bin/dtc
/usr/bin/dtdiff
/usr/bin/fdtdump
/usr/bin/fdtget
/usr/bin/fdtput
/usr/share/doc-base/dtc-manual
/usr/share/doc-base/dtc-paper
/usr/share/doc/device-tree-compiler/README.Debian
/usr/share/doc/device-tree-compiler/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/device-tree-compiler/copyright
/usr/share/doc/device-tree-compiler/dtc-manual.txt.gz
/usr/share/doc/device-tree-compiler/dtc-paper.dvi.gz
/usr/share/doc/device-tree-compiler/dtc-paper.pdf.gz
/usr/share/doc/device-tree-compiler/dtc-paper.ps.gz
/usr/share/man/man1/convert-dtsv0.1.gz
/usr/share/man/man1/dtc.1.gz
/usr/share/man/man1/dtdiff.1.gz
/usr/share/man/man1/fdtdump.1.gz
/usr/share/man/man1/fdtget.1.gz
/usr/share/man/man1/fdtput.1.gz