Filförteckning för paketet jhbuild i stretch för arkitekturen armel

/usr/bin/install-check
/usr/bin/jhbuild
/usr/share/applications/jhbuild.desktop
/usr/share/doc/jhbuild/AUTHORS
/usr/share/doc/jhbuild/NEWS.gz
/usr/share/doc/jhbuild/README.Debian
/usr/share/doc/jhbuild/README.gz
/usr/share/doc/jhbuild/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/jhbuild/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jhbuild/changelog.gz
/usr/share/doc/jhbuild/copyright
/usr/share/help/C/jhbuild/figures/jhbuild_sample_dot_output.png
/usr/share/help/C/jhbuild/index.docbook
/usr/share/help/de/jhbuild/figures/jhbuild_sample_dot_output.png
/usr/share/help/de/jhbuild/index.docbook
/usr/share/help/el/jhbuild/figures/jhbuild_sample_dot_output.png
/usr/share/help/el/jhbuild/index.docbook
/usr/share/help/es/jhbuild/figures/jhbuild_sample_dot_output.png
/usr/share/help/es/jhbuild/index.docbook
/usr/share/help/fr/jhbuild/figures/jhbuild_sample_dot_output.png
/usr/share/help/fr/jhbuild/index.docbook
/usr/share/help/ja/jhbuild/figures/jhbuild_sample_dot_output.png
/usr/share/help/ja/jhbuild/index.docbook
/usr/share/help/sl/jhbuild/figures/jhbuild_sample_dot_output.png
/usr/share/help/sl/jhbuild/index.docbook
/usr/share/help/sv/jhbuild/figures/jhbuild_sample_dot_output.png
/usr/share/help/sv/jhbuild/index.docbook
/usr/share/jhbuild/build.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/master.cfg
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/bar.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/building.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/cyan-bar.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/download.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/emptyimg.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/error.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/feed-atom.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/feed.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/figure.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/foot-16.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/foot.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/general_bg.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/general_separator.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/gnome-16.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/gnome-64.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/gnome-gtp.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/green-bar.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/idle.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/images.jpeg
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/index.html
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/info.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/lgo.css
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/logo.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/nobody.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/offline.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/purple-bar.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/red-bar.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/robot.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/robots.txt
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/star.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/t.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/tab_left.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/tab_right.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/top-header-gradient.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/warn.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/public_html/webpage.png
/usr/share/jhbuild/buildbot/template.html
/usr/share/jhbuild/checkout.png
/usr/share/jhbuild/configure.png
/usr/share/jhbuild/error.png
/usr/share/jhbuild/hg-update.py
/usr/share/jhbuild/install.png
/usr/share/jhbuild/jhbuild/__init__.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/__init__.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/changes.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/factory.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/scheduler.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/status/__init__.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/status/web/__init__.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/status/web/bot.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/status/web/build.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/status/web/builder.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/status/web/changes.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/status/web/feeds.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/status/web/logs.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/status/web/step.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/status/web/waterfall.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/buildbot/steps.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/__init__.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/autobuild.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/base.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/bootstrap.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/bot.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/checkbranches.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/checkmodulesets.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/clean.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/gui.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/info.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/make.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/rdepends.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/sanitycheck.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/snapshot.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/sysdeps.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/tinderbox.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/commands/uninstall.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/config.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/defaults.jhbuildrc
/usr/share/jhbuild/jhbuild/errors.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/frontends/__init__.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/frontends/autobuild.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/frontends/buildscript.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/frontends/gtkui.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/frontends/terminal.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/frontends/tinderbox.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/main.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/modtypes/__init__.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/modtypes/autotools.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/modtypes/cmake.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/modtypes/distutils.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/modtypes/linux.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/modtypes/perl.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/modtypes/tarball.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/modtypes/testmodule.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/modtypes/waf.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/moduleset.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/monkeypatch.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/__init__.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/cmds.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/fileutils.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/httpcache.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/lockfile.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/notify.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/packagedb.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/sxml.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/systeminstall.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/trayicon.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/trigger.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/utils/unpack.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/versioncontrol/__init__.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/versioncontrol/bzr.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/versioncontrol/cvs.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/versioncontrol/darcs.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/versioncontrol/fossil.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/versioncontrol/git.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/versioncontrol/hg.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/versioncontrol/mtn.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/versioncontrol/svn.py
/usr/share/jhbuild/jhbuild/versioncontrol/tarball.py
/usr/share/jhbuild/triggers/desktop-database.trigger
/usr/share/jhbuild/triggers/gdk-pixbuf.trigger
/usr/share/jhbuild/triggers/glib.trigger
/usr/share/jhbuild/triggers/gtk+.trigger
/usr/share/jhbuild/triggers/immodules.trigger
/usr/share/jhbuild/triggers/mime-database.trigger
/usr/share/jhbuild/triggers/pango.trigger
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/eo/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/jhbuild.mo
/usr/share/python/runtime.d/jhbuild.rtupdate