Filförteckning för paketet gdb-multiarch i stretch för arkitekturen armel

/usr/bin/gdb-multiarch
/usr/share/doc/gdb-multiarch