Filförteckning för paketet ats2-lang i stretch för arkitekturen armel

/etc/emacs/site-start.d/50ats2-lang.el
/usr/bin/patscc
/usr/bin/patsopt
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/bin/patscc
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/bin/patsopt
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/atslib/lib/libatslib.a
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_basics.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_config.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_exception.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_instrset.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_memalloc.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_memalloc_gcbdw.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_memalloc_libc.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_memalloc_user.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_memalloc_user2.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_memalloca.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_runtime.c
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_runtime2_dats.c
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_runtime_memalloc.c
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_runtime_trywith.c
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/ccomp/runtime/pats_ccomp_typedefs.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ATS1/DATS/funheap_binomial.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ATS1/DATS/funheap_braun.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ATS1/DATS/funmset_listord.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ATS1/DATS/funset_listord.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ATS1/DATS/linset_listord.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ATS1/SATS/funheap_binomial.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ATS1/SATS/funheap_braun.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ATS1/SATS/funmset_listord.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ATS1/SATS/funset_listord.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ATS1/SATS/linset_listord.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/CATS/deqarray.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/CATS/dynarray.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/CATS/hashfun.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/CATS/qlist.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/CATS/stkarray.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/CATS/stringbuf.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/Number/SHARE/float.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/Number/SHARE/real.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/Number/float_double.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/Number/real_double.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/SHARE/fundeque.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/SHARE/funmap.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/SHARE/funmset.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/SHARE/funralist.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/SHARE/funset.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/SHARE/hashtbl.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/SHARE/linheap.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/SHARE/linmap.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/SHARE/linmap_node.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/SHARE/linset.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/SHARE/linset_node.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/athread.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/athread_posix.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/bitvec.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/deqarray.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/dllist.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/dynarray.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/funarray_braunt.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/fundeque_fngtree.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/funmap_avltree.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/funmap_list.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/funmap_rbtree.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/funmset_listord.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/funralist_nested.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/funset_avltree.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/funset_listord.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/gfarray.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/gflist.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/gflist_vt.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/gmatrix.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/gmatrix_col.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/gmatrix_row.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/gnode.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/gvector.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/hashfun.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/hashtbl_chain.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/hashtbl_linprb.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/ilist_prf.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/lindeque_dllist.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/linheap_binomial.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/linheap_binomial2.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/linmap_avltree.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/linmap_list.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/linmap_randbst.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/linmap_skiplist.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/linralist_nested.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/linset_avltree.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/linset_listord.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/qlist.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/refcount.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/sllist.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/stkarray.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/stringbuf.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/theGetters.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/DATS/typeval.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/CATS/array0.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/CATS/strarr.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/SHARE/monad.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/array0.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/dynarray.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/filebas.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/filebas_dirent.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/funmap.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/funset.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/gvalue.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/hashtblref.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/intrange.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/list0.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/matrix0.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/monad_list.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/monad_maybe.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/option0.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/stdlib.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/strarr.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/DATS/string.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/HATS/myfunmap.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/HATS/myfunset.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/HATS/myhashtblref.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/SHARE/monad.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/array0.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/basis.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/dynarray.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/filebas.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/funmap.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/funset.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/gvalue.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/hashtblref.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/intrange.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/list0.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/matrix0.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/monad_list.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/monad_maybe.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/option0.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/stdlib.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/strarr.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/ML/SATS/string.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/Number/float.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/Number/real.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/fundeque.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/funmap.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/funmset.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/funralist.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/funset.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/hashtbl.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/lindeque.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/linheap.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/linmap.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/linmap_node.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/linralist.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/linset.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/SHARE/linset_node.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/athread.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/bitvec.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/deqarray.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/dllist.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/dynarray.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/funarray.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/fundeque_fngtree.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/funmap_avltree.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/funmap_list.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/funmap_rbtree.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/funmset_listord.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/funralist_nested.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/funset_avltree.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/funset_listord.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/gfarray.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/gflist.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/gflist_vt.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/gmatrix.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/gmatrix_col.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/gmatrix_row.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/gnode.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/gvector.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/hashfun.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/hashtbl_chain.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/hashtbl_linprb.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/ilist_prf.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/lindeque_dllist.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/linheap_binomial.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/linmap_avltree.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/linmap_list.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/linmap_randbst.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/linmap_skiplist.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/linralist_nested.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/linset_avltree.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/linset_listord.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/qlist.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/refcount.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/sllist.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/stkarray.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/stringbuf.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/theGetters.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libats/SATS/typeval.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/alloca.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/dirent.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/dlfcn.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/errno.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/fcntl.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/float.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/fnmatch.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/malloc.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/math.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/signal.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/stdio.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/stdlib.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/string.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/strings.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/time.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/CATS/unistd.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/DATS/dirent.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/DATS/errno.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/DATS/fcntl.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/DATS/float.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/DATS/math.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/DATS/stdio.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/DATS/stdlib.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/DATS/string.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/DATS/strings.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/DATS/time.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/DATS/unistd.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/alloca.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/dirent.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/dlfcn.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/errno.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/fcntl.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/float.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/fnmatch.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/malloc.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/math.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/signal.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/stddef.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/stdio.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/stdlib.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/string.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/strings.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/time.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/unistd.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/unistd_pathconf.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/SATS/unistd_sysconf.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/arpa/CATS/inet.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/arpa/SATS/inet.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/gdbm/CATS/datum.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/gdbm/CATS/gdbm.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/gdbm/SATS/SHARE/datum.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/gdbm/SATS/gdbm.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/netinet/CATS/in.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/netinet/SATS/in.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/CATS/mman.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/CATS/socket.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/CATS/socket_in.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/CATS/stat.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/CATS/time.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/CATS/types.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/CATS/wait.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/DATS/socket.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/DATS/socket_in.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/DATS/stat.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/DATS/types.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/SATS/mman.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/SATS/socket.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/SATS/socket_in.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/SATS/stat.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/SATS/time.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/SATS/types.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/libc/sys/SATS/wait.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/array.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/arrayptr.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/arrayref.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/basics.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/bool.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/char.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/filebas.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/float.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/fprintf.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/integer.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/integer_fixed.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/integer_ptr.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/list.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/matrix.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/matrixptr.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/memory.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/option.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/pointer.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/string.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/CATS/strptr.cats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/array_bsearch.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/array_quicksort.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/gnumber_float.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/gnumber_int.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/gnumber_uint.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/gorder_bool.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/gorder_char.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/gorder_float.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/gorder_int.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/gorder_string.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/gorder_uint.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/list_vt_mergesort.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/SHARE/list_vt_quicksort.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/arith_prf.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/array.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/array_prf.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/arrayptr.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/arrayref.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/basics.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/bool.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/char.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/checkast.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/fcontainer.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/fcontainer_foreach.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/filebas.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/filebas_prf.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/float.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/giter_array.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/giter_list.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/giter_list_vt.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/giterator.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/gnumber.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/gorder.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/gprint.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/grandom.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/integer.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/integer_fixed.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/integer_ptr.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/intrange.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/list.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/list_vt.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/matrix.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/matrixptr.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/matrixref.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/memory.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/option.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/option_vt.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/parray.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/pointer.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/reference.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/stream.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/stream_vt.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/string.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/strptr.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/tostring.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/tuple.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/DATS/unsafe.dats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/arith_prf.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/array.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/array_prf.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/arrayptr.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/arrayref.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/bool.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/char.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/checkast.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/extern.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/fcontainer.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/filebas.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/float.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/giterator.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/gnumber.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/gorder.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/gprint.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/grandom.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/integer.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/integer_fixed.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/integer_ptr.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/intrange.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/list.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/list_vt.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/matrix.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/matrixptr.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/matrixref.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/memory.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/option.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/option_vt.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/parray.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/pointer.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/reference.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/stream.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/stream_vt.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/string.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/strptr.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/tostring.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/tuple.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/SATS/unsafe.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/basics_dyn.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/basics_gen.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/basics_pre.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/basics_sta.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/fixity.ats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/lmacrodef.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/macrodef.sats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/prelude/params.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/share/H/pats_atslib.h
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/share/HATS/atslib_staload_libc.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/share/HATS/atspre_define_pkgreloc.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/share/HATS/atspre_staload_libats_ML.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/share/Makefile.gen
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/share/atsmake-post.mk
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/share/atsmake-pre.mk
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/share/atspre_define.hats
/usr/lib/ats2-postiats-0.2.9/share/atspre_staload.hats
/usr/lib/emacsen-common/packages/compat/ats2-lang
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/ats2-lang
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/ats2-lang
/usr/share/doc/ats2-lang/README.Debian
/usr/share/doc/ats2-lang/VERSION
/usr/share/doc/ats2-lang/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/ats2-lang/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ats2-lang/copyright
/usr/share/emacs/site-lisp/ats2-mode/ats2-mode.el
/usr/share/emacs/site-lisp/ats2-mode/flymake-ats2.el
/usr/share/man/man1/patscc.1.gz
/usr/share/man/man1/patsopt.1.gz