Filförteckning för paketet libecereaudio0 i stretch för arkitekturen arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/ec/libEcereAudio.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/ec/libEcereAudio.so.0
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/ec/libEcereAudio.so.0.44
/usr/share/doc/libecereaudio0/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/libecereaudio0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libecereaudio0/changelog.gz
/usr/share/doc/libecereaudio0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libecereaudio0