Filförteckning för paketet autofdo i stretch för arkitekturen arm64

/usr/bin/create_gcov
/usr/bin/create_llvm_prof
/usr/bin/dump_gcov
/usr/bin/profile_diff
/usr/bin/profile_merger
/usr/bin/profile_update
/usr/bin/sample_merger
/usr/share/doc/autofdo/README
/usr/share/doc/autofdo/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/autofdo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/autofdo/copyright
/usr/share/lintian/overrides/autofdo