Filförteckning för paketet pasmo i stretch för arkitekturen amd64

/usr/bin/pasmo
/usr/share/doc-base/pasmo
/usr/share/doc/pasmo/README.gz
/usr/share/doc/pasmo/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/pasmo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pasmo/changelog.gz
/usr/share/doc/pasmo/copyright
/usr/share/doc/pasmo/pasmodoc.html
/usr/share/man/man1/pasmo.1.gz